Obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.fajnsmeker.store je spoločnosť BARBARA, s.r.o. Hálova 5, 851 01 Petržalka IČO: 46773541  Číslo vložky: 83034/B. Kontaktné údaje: Telefón: +421 903 461 621 e-mail: info@fajnsmeker.store (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku.

E-shop: elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.fajnsmeker.store, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.

Ceny v e-shope sú zmluvné a uvádzané na mernú jednotku. Cena je len orientačná a v čase dodania tovaru (u niektorých produktov ako napr. mäso) sa môže líšiť od ceny uvedenej v objednávke. U takéhoto tovaru bude Kupujúci oboznámený s konečnou cenou po pripravení objednávky, objednávka bude zaslaná, len ak Kupujúci s cenou súhlasí. U produktov, ktorých cena sa môže po dokončení objednávky zmeniť je možné platiť len v hotovosti pri prevzatí tovaru. Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Výsledná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalov, ktorých je tovar dodávaný. Cena prípadných poplatkov za dopravu sa určí podľa časti „Dodacie podmienky“ v závislosti od hmotnosti objednávky.

Tovar: produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.

Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Záväzná objednávka: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú na strane Kupujúceho vyplnením objednávkového formulára potvrdeného tlačidlom „objednať“ a na strane Predávajúceho potvrdením vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny výslednej ceny objednávky, je zmluva uzatvorená až po odsúhlasení novej ceny objednávky Kupujúcim. Takto vytvorenú objednávku je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po zaplatení celej ceny objednaného tovaru.

Registrácia: pre nakupovanie v e-shope predávajúceho nie je nevyhnutné vytvorenie si osobného účtu zákazníka v e-shope. Prostredníctvom registrácie si však Kupujúci môže spravovať svoje objednávky, dopĺňať si kredit a využívať bonusové kredity a pod. Kupujúci je nielen pri registrácii, ale aj pri nákupe bez registrácie povinný uviesť pravdivé údaje. V prípade zmeny niektorých údajov pri registrovaných užívateľoch je Kupujúci povinný si tieto údaje aktualizovať pri prvom prihlásení. Predávajúci má právo osobný účet zrušiť v prípade ak kupujúci tento osobný účet nevyužíva aspoň 12 mesiacov, resp. ak porušuje tieto obchodné podmienky alebo ustanovenia právnych predpisov.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

Povinnosti Kupujúceho:

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru - objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.

oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru (niektorý tovar môže mať v popise len ilustračný obrázok - Predávajúci o tom v popise informuje), všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí),

Tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať skaze, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade doručenia externým kuriérom DHL/ Slovak Parcel Service je tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie pripravený na prevzatie na druhú deň. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú.

 

Predávajúci je povinný:

dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke,

najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje v elektronickej podobe. V prípade záujmu o vyhotovenie papierovej faktúry to Kupujúci uvedie v poznámke k objednávke.

v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať

dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy

 

Dodacie podmienky

Tovar Predávajúci dodáva vlastnými vozidlami, prípadne externou kuriérskou spoločnosťou.

Minimálna cena objednávky pri doprave zabezpečenej Predávajúcim je 16 EUR, okrem objednania farmárskej (pred-zloženej) debničky z kategórie Debničky (tie, ktoré sú označené štítkom „doprava zdarma“) – platí len pre zákazníkov z oblastí, kam vozíme vlastnou dopravou (nie prostredníctvom externého kuriéra).

Doprava klasických farmárskych (pred-zložených) Debničiek je zdarma, doprava zdarma je aj pri nákupe nad 80 eur (hodnota tovaru). Cena dopravy u skladaných Debničiek je 4 EUR - uvedené platí rovnako len pre zákazníkov z oblastí, do ktorých vozíme vlastnou dopravou (nie prostredníctvom externého kuriéra). Termíny dopravy sú rôzne podľa lokality. Bližšie informácie o termínoch rozvozu má Kupujúci k dispozícii pri uzatvorení objednávky. Uvedené platí len pri objednávkach, ktoré doručujeme vlastným závozom.

U prepravy externým kuriérom nie je určená minimálna hodnota objednávky. Na výber máte nasledujúce dni doručenia:

STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK (v týchto dňoch vozíme tovar prostredníctvom partnerskej kuriérskej spoločnosti)

Objednávka tovaru nie je cenovo limitovaná. Tovar, ktorý si do vašej objednávky volíte, má rôzne hmotnosti a podľa toho koľko výsledná objednávka váži sa k výslednej cene tovaru pripočíta aj cena dopravy:

pri hmotnosti objednávky do 10kg je cena dopravy 5,85 EUR,

pri hmotnosti objednávky nad 10 kg je cena dopravy 7,85 EUR,

V tomto prípade má cena dopravy má v sebe zarátaný poplatok za službu donášky kuriérskou spoločnosťou, obalový materiál a dobierku. V prípade, že budete mať objednávku v takom objeme, že na jej zabalenie bude potrebná viac ako jedna krabica, cena každej ďalšej krabice sa nepočíta do objednávky.

Upozornenie: Pri nákupe s donáškou cez externú kuriérsku spoločnosť je možné platiť len v hotovosti (dobierkou) pri preberaní tovaru od kuriéra alebo môžete platiť kartou vopred, prípadne je možné platiť kreditom (platba prostredníctvom predplateného konta viď Platobné podmienky).

 

Platobné podmienky

Spôsob úhrady: Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

Bankovým prevodom na č. účtu:

SK64 1100 0000 0029 4507 1739

V hotovosti pri prebratí objednávky. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí zásielky. 

Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány PayPal

Platbou prostredníctvom predplateného konta - platí len pre registrovaných kupujúcich (ktorí sa dobrovoľne registrujú na www.fajnsmeker.store): kupujúci si dobije svoje konto na internetovej stránke www.fajnsmeker.store, za dobitie konta (vo forme kreditu) je možné platiť len prostredníctvom platobnej brány Paypal (tzv. kartou online). Minimálna čiastka pre dobitie kreditu je 30 EUR. Pri platbe za objednávku kreditom je kredit kupujúceho znížený o predbežnú cenu objednávky. Tá môže upraviť o cenu vráteného príp. nedodaného tovaru, zálohovaných obalov a pod. Kredit vložený na účte je vratný (nie však bonusové kredity, ktoré registrovaný kupujúci môže získať za výšku objednávky či za výšku dobitých kreditov na svojom konte). Kupujúci si o zostatok na svojom účte môže požiadať zaslaním správy na info@fajnsmeker.store, kredit mu bude vrátený na jeho bankový účet do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

Predávajúci ponúka v internetovom obchode prevažne potraviny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný okamžite nás o tom informujte.

V zmysle vyššie uvedeného je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu len v stave v ako mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy a zaslať Kupujúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie vybavenie odstúpenia od zmluvy zašle Kupujúci vyplnený formulár aj na e-mail predávajúceho.

Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na číslo účtu kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru kupujúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: BARBARA s.r.o. Hálova 5, 851 01 Petržalka

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BARBARA s. r. o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje spracúvané v informačných systémoch predávajúceho, ktoré sú registrované (oznámené) na Úrade na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči Kupujúcemu a na vnútorné potreby Predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.

Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči Kupujúcim, najmä doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam.

 

Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.

Kupujúci si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť možno podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@fajnsmeker.store

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 20. apríla 2016.

 

Reklamačný poriadok

 Všeobecné ustanovenia

 

Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe prípadne záručný list. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu e-mailom.

Prevzatie tovaru

 

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový záznam), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Škodový záznam by mal obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo zásielky, dátum a čas prevzatia tovaru, potvrdenie prepravcu, prípadne aj fotografiu poškodeného balíka a tovaru.

Na základe takto vyhotoveného škodového záznamu doručeného predávajúcemu bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou opravy tovaru, dodania nového tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy (zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca - tovar je poistený). Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

 

 Záručné podmienky

 

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.

U nepotravinárskeho tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára ktorý je TU>>> písomne najlepšie prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch Predávajúceho alebo na adresu Predávajúceho.

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. s predávajúcim dohodne spôsob prevzatia tovaru (napr. pri najbližšom rozvoze). Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).

Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.

Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného tovaru.

mechanickým poškodením tovaru alebo ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom

používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie,

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:                                       BARBARA, s.r.o.

Adresa:                                     Hálova 5, 851 01 Petržalka

IČO:                                          46773541

Telefónne číslo:                       +421 903 461 621

e-mail:                                       gdpr@fajnsmeker.store

 

Spoločnosť BARBARA s. r. o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.fajnsmeker.store je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením, Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre zákazníkov - dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. V prípade, že máte akékoľvek otázky k nižšie uvedeným informáciám, neváhajte sa na nás obrátiť. Všetky pripomienky a podnety sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia podnetu.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi, zákonných povinností a na účely výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. zasielanie newsletteru, hodnotenie spokojnosti zákazníkov).

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si našich zmluvných alebo zákonných povinností.

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV a KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Zákazníci e-shopu:

Zákazníkom e-shopu v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala v e-shope prevádzkovateľa www.fajnsmeker.store, čím prejavila záujem o kúpu tovaru.

                Osobné údaje poskytnuté pri registrácii: sú využívané na účely evidovania zákazníkov, vybavenia a doručenia objednávky a ďalšiu dodatočnú komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie tohto účelu, v rozsahu najmä: meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, obec, PSČ,), názov spoločnosti ak sa doručuje napr. do zamestnania, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie heslo, podrobnosti o objednanom tovare (rozsah a cena objednávky, dátum a čas doručenia), fakturačné údaje ak sú odlišné od údajov na doručenie (meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, názov spoločnosti, IČO, DIČ) prípadne niektoré doplňujúce údaje potrebné pre vybavenie objednávky k maximálnej spokojnosti zákazníka.

                Doplňujúce osobné údaje: Prevádzkovateľ môže spracúvať aj ďalšie osobné údaje Zákazníka ako sú napr. číslo bankového účtu (alebo platobné údaje pri úhrade kartou) pri dobíjaní kreditu, vrátení tovaru alebo vybavovaní reklamácií. Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ z dôvodu plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi (na základe čl. 6 ods. 1 b) GDPR). Vyššie uvedené registračné aj doplňujúce osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v e-shope po dobu dvoch rokov od posledného prihlásenia sa zákazníka do e-shopu. Ak osobitný predpis (napr. daňové a účtovné predpisy) vyžaduje uchovávať niektoré osobné údaje mimo e-shopu dlhšie, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu vyžadovanú v osobitnom predpise.

                Newsletter - zákazníci: Prevádzkovateľ využíva na oslovovanie zákazníkov tzv. newsletter, ktorým na týždennej báze oslovuje zákazníkov s aktuálnou ponukou produktov či receptov. Na tento účel si vedie aj evidenciu odberateľov newslettera. Tento spôsob komunikácie sa prevádzkovateľovi osvedčil ako efektívny marketingový nástroj, a preto každého zákazníka štandardne oslovuje newsletterom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zasielaním newslettera, môže kedykoľvek požiadať o vyradenie zo zoznamu odberateľov prostredníctvom odkazu v newslettri, alebo nás zákazník môže kontaktovať na horeuvedený e-mail alebo telefónne číslo a požiadať nás o vyradenie z databázy príjemcov newsletteru.

               Newsletter - nezákazníci: Záujemca o produkty a služby prevádzkovateľa, ktorý sa neregistroval ako zákazník v e-schope môže odoberať newsletter aj bez registrácie. K odberu newslettera sa prihlási vyplnením svojho e-mailu v sekcii "Prihlásenie do newsletteru", čím prejaví súhlas so spracúvaním svojho e-mailu na účely zasielania newsletteru (čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR). Okrem e-mailovej adresy prevádzkovateľ nespracúva žiadne iné osobné údaje takéhoto odberateľa newslettera. Takáto dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania newslettera prostredníctvom odkazu v newsletteri.

        Pri zasielaní newsletteru prevádzkovateľ nijako nesleduje správanie sa zákazníkov, nevyužíva profilovanie ani iné metódy sledovania zákazníkov.

 

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

                Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči zákazníkom. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

                Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

 

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Webové stránky www.fajnsmeker.store používajú k analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, inc. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/  

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies. K dispozícii máte online dostupné nástroje, ktorými môžete kontrolovať súbory cookie a obdobné technológie, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookie.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Podľa GDPR má zákazník ako dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie uvádzame základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM A PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV:

prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

 

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl 16 GDPR)

 

PRÁVO „NA ZABUDNUTIE“

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

 

osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané

zákazník odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;

spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len: so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. (čl. 18 GDPR)

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.(čl. 21 GDPR)

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko